Nemzetközi és határon túli kapcsolataink

Külkapcsolati és Koordinációs Központ

A Központ feladata az Egyetem nemzetközi beágyazottságának és ismertségének növelése, az Egyetem nemzetközi és hazai kapcsolatainak fejlesztése és koordinálása, az Egyetem nemzetközi stratégiájának fejlesztése, és megvalósítása, nemzetköziesedési folyamatainak támogatása, az idegen nyelvű képzések népszerűsítése, K+F tevékenységek elősegítése nemzetközi és hazai ipari, felsőoktatási, valamint egyéb partnerkapcsolatok bevonásával.

Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ

A Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja népszerűsíti az Egyetem idegen nyelvű képzéseit, nemzetközi promóció és hallgató toborzási tevékenységet fejt ki a Study in Hungary és a Stipendium Hungaricum programokon, valamint hallgató toborzó cégeken és nemzetközi oktatási vásárokon keresztül, illetve a campusok hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének egyetemi szintű koordinációját végzi. A Központ a munkáját a Külkapcsolati és Koordinációs Központtal szoros együttműködésben végzi.

Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központ

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kárpát-medencei kapcsolatrendszere egy öt országra (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) kiterjedő háló. A Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központjának (KAVIK) célja egy olyan hálózati rendszer kialakítása, mely Kárpát-medencei szinten fogja össze a magyarlakta területeket oktatási, kutatási és fejlesztési céllal. Teszi ezt a felsőoktatás (külhoni kihelyezett képzések), a felnőttképzés, az agráriumhoz kapcsolódó szervezetek, a piaci szféra és az államigazgatás területeinek összehangolásával, a határon túli magyarság szülőföldön való boldogulásának érdekében.