Innovációs Központ

Innovációs Központ

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. február 1-jén megalakult Innovációs Központjának kiemelt feladata, hogy az Egyetem, a piac és az állami szereplők bevonásával és együttműködési rendszereinek kialakításával olyan innovációs ökoszisztémát teremtsen, mely szakértői kompetenciáival és szolgáltatás portfóliójával hozzájárul az Egyetemünkön belül megszülető innovatív ötletek piacorientált megvalósításához. 

A Központ feltérképezi az Egyetem innovációs potenciálját, nyilvántartja az intézmény KFI infrastruktúráját és innovációs szolgáltatási portfóliót dolgoz ki, mely folyamatos fejlesztésével aktívan támogatja az Egyetem innovációs tevékenységének három fő célcsoportját: a vállalati partnereket, az intézmény oktatóit / kutatóit és a hallgatókat. 

Az Egyetem és a campusok földrajzi kiterjedtsége, intézményi struktúrája miatt az Innovációs Központ egy központi és két regionális irodát működtet az alábbiak szerint:

 • Innovációs Központ (Központi Iroda)
 • Kaposvári Regionális Innovációs Iroda
 • Gödöllői Regionális Innovációs Iroda

Az Innovációs Központ és a Regionális Irodák elérhetőségei:

 • Innovációs Központ (Központi Iroda): inno [kukac] uni-mate.hu
 • Kaposvári Regionális Innovációs Iroda: Dr. Gyarmati Tünde (régióvezető): gyarmati.tunde.anita [kukac] uni-mate.hu
 • Gödöllői Regionális Innovációs Iroda: Huszthy Balázs (régióvezető): huszthy.gergely.balazs [kukac] uni-mate.hu

 

Proof of Concept Program

Az NKFIH „Egyetemi-ÖKO” pályázatának kötelezően vállalt tevékenységeként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Innovációs Központja „Proof of Concept – Innováció-finanszírozási” programot hoz létre (a továbbiakban: PoC-program) az Egyetemen folyó innovációs tevékenység támogatása céljából, illetve a keletkezett technológiák piaci hasznosításának elősegítése érdekében.

 A PoC-program célja, hogy segítse az Egyetem kutatóit innovációs ötleteik megvalósításában, támogatást nyújtson az ötletek értékeléséhez, validálásához, prototípusok fejlesztéséhez, illetve a kutatási eredmények, prototípusok esetében kijelölje az utat a hasznosításra és olyan fázisba juttassa a technológiákat, amely akár a licenciára vagy spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra is alkalmas. A PoC-program célja továbbá felgyorsítani a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen keletkező kutatási eredmények hasznosítási lehetőségeinek feltérképezését, a hasznosítási útvonalterv előkészítését és a hasznosítási folyamatot, hogy azok újabb mérföldköveket érjenek el a termék- vagy szolgáltatásfejlesztés és tesztelés területén.

A Proof of Concept Program első (2021-es) fázisának főbb paraméterei:

 • Rendelkezésre álló keretösszeg: 21 700 000 Ft
 • Támogatandó projektek száma: 5 db
 • Egy projekt esetén maximálisan felhasználható összeg: 4 300 000 Ft
 • A PoC-programban oktatók, kutatók, kutatói csoportok pályázhatnak
 • A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021.06. 02.
 • A pályázatok beadásának határideje: 2021. 06. 21.
 • A támogatott projektek kiértesítése: 2021. 06. 28.
 • A támogatott projektek indulásának időpontja: 2021. 07. 01.
 • A projektek lebonyolításának határideje: 2021. 09. 30.
 • Futamidő: 3 hónap

 

Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alap

Az NKFIH „Egyetemi-ÖKO” pályázatának kötelezően vállalt tevékenységeként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Innovációs Központja „Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alapot” hoz létre, mely támogatást kíván biztosítani az egyetem intézeteinek, kutatóinak szabadalmi eljárásaik lebonyolítására.

Az Alap legfontosabb paraméterei:

 • Támogatható szolgáltatások: szabadalmi eljárás díjának átvállalása, szabadalmi eljárás lebonyolításához kapcsolódó jogi eljárás díjának átvállalása
 • Keretösszeg: A Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alapban 2,2 millió Ft áll rendelkezésre. A keret nagyszámú, és pozitív elbírálású projekt esetén bővíthető.
 • A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021. 06. 02.
 • A pályázatok beadásának határideje: 2021. 06. 21.
 • A támogatott projektek kiértesítése: 2021. 06. 28.

Kérelem benyújtásának módja:

Finanszírozási kérelmet az Egyetem intézeteinek munkatársai az intézet vezetőjének írásbeli jóváhagyásával nyújthatnak be az erre kialakított űrlapon.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a szabadalmi eljárásba bevonni kívánt technológia / eljárás / know-how stb. tárgyának 2000 karakteres leírását
 • az intézetvezető jóváhagyását
 • az igényelt szolgáltatást és a támogatás mértékét

A kérelmeket az erre kialakított űrlapon az inno [kukac] uni-mate.hu email címre kérjük visszaküldeni.