Doktori képzés

A Doktori és Habilitációs Központ a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minőségét, az alábbi tudományágakban odaítélendő fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

  • agrárműszaki tudományok,
  • állattenyésztés-tudományok,
  • biológiatudományok,
  • gazdálkodás- és szervezéstudományok
  • élelmiszertudományok,
  • környezettudományok,
  • növénytermesztési és kertészeti tudományok, valamint
  • regionális tudományok tudományágban.

 

PÓTFELVÉTELI pályázati felhívás doktori képzésre jelentkezéshez

Kooperatív Doktori Program 2021

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktori iskolái:

Elérhetőségek:

Gödöllői Campus

Törökné Hajdú Mónika,  központvezető, főtanácsos
Email: torokne.hajdu.monika [kukac] szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1058

Tassy Zsuzsanna,  nemzetközi hallgatói ügyintéző,
Email: tassy.zsuzsanna [kukac] szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1055

Megyeri Ágnes, magyar hallgatói ügyintéző
Email: megyeri.agnes [kukac] szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1056

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Telefon: 06 28 415-382
Email: phd [kukac] szie.hu

Budai Campus

Boncsér Erzsébet Judit,  magyar hallgatói ügyintéző
Email: boncser.erzsebet.judit [kukac] szie.hu
Telefon: 06 1 305 7594

Tassy Zsuzsanna,  nemzetközi hallgatói ügyintéző,
Email: tassy.zsuzsanna [kukac] szie.hu
Telefon: 06 28 522-000/1055
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Kaposvári Campus

Laczkó Lórándné,  főtanácsos, doktori referens
Email: laczko.lorandne [kukac] szie.hu
Telefon: 06 82 505-800 /1004
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.

Georgikon Campus

Budai-Koncz Mercédesz, hallgatói ügyintéző
Email: budai.koncz.mercedesz [kukac] uni-mate.hu
Telefon: 06 83 545 183
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Doktori szabályzat PDF
Doktori szabályzat mellékletei:  
    1. sz. függelék - MATE doktori iskolái és azok vezetői DOC
    2. sz. függelék - Jelentkezési lap doktori képzésre XLS
    3. sz. függelék - Jelentkezési lap doktori képzésre egyéni felkészülők részére XLS
    4a. sz. függelék - Jelentkezési lap fokozatszerzésre hároméves képzés esetén DOC
    4b. sz. függelék - Jelentkezési lap komplex vizsgára XLS
    4c. sz. függelék - Jelentkezési lap doktori védésre XLS
    5a. sz. függelék - Szigorlati jegyzőkönyv hároméves képzés esetén DOC
    5b. sz. függelék - Jegyzőkönyv komplex mintáról DOC
    5c. sz. függelék - Védési jegyzőkönyv DOC
    6. sz. függelék - Doktori értekezés formai és tartalmi követelményei DOC
    7. sz. függelék - Oklevél bizonyítvány minta DOC
    8. sz. függelék - Honosítás határozat minta DOC
    9. sz. függelék - Kérelem doktori fokozat megítéléséért a tudomány kandidátusa fokozat alapján DOC
    10. sz. függelék - Doktori oklevél kandidátusi fokozat alapján DOC
    11. sz. függelék - Eljárási díjak DOC

 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanácsa 1993. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Tudományos Továbbképzési Intézetet (TTI), a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási feladatainak ellátására.

A Tudományos Továbbképzési Intézet 2000. január 1-jétől, a Szent István Egyetem (SZIE) megalakulásától a Gödöllői Területi Iroda alá tartozó szervezeti egység lett, amely az egyetem gödöllői karaira kiterjedően szervezi, összefogja és - az Egyetemi doktori Tanács, a tudományági doktori bizottságok, valamint a doktori iskolák útján - felügyeli az akkreditált doktori iskolák keretében folyó doktori PhD képzést, ellátja a képzéssel és a doktori PhD fokozat megszerzésével, odaítélésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatokat.

2001. január 1-jétől a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos szervezési, ügyviteli, valamint a Szent István Egyetem központi doktori feladatok koordinációs tevékenységek is az Intézet feladatkörébe tartoznak.

Az Egyetemi Doktori Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság, valamint a Tudományági Doktori Bizottságok átalakulásából létrehozott Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságaként végzi az Egyetemi Tanács által elfogadott Doktori Szabályzatban és a Habilitációs Szabályzatban meghatározott fenti feladatokat.

2016. január 1-jétől a Budai Campuson folyó doktori és habilitációs tevékenység ügyvitele – az EDHT Tikársága szervezeti keretében – a Budai Campuson folyt.

2020. február 1-től a Szenátus elfogadta Szervezeti és Működési Rendjét, azon belül a doktori ügyiviteli tevékenység egy része – kivéve a Neptun TR rendszer – átkerült a Képzésadminisztrációs Központhoz.

A 2020. augusztus 1-jei intézményi integrációval újabb Campusok csatlakozásával és új Szervezeti és Működési Rend Szenátus általi elfogadásával a doktori ügyviteli tevékenység rendszere is bővült, illetve módosult. A Kaposvári Egyetemről két, a Pannon Egyetemről 1 doktori iskolával gazdagodott a SZIE, és ezeken a Campusokon történik a hallgatókkal való kapcsolattartás. A létrejött új szervezeti egység neve: Doktori és Habilitációs Központ, mely a 2021. február 1-jét követően a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen is közvetlen a Rektor alá tartozó szervezeti egységként működik.

Doktori és Habilitációs Tanács jegyzőkönyvei és határozatai