Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési, a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására.

A szakmai gyakorlóhely azon jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, valamint a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói munkaszerződés alapján, az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja, és amelyet az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett.

 

Az Egyetem és a szakmai gyakorlóhely közötti együttműködési megállapodás sablonja - 2021. 05. 01. DOC
Az Egyetem és a szakmai gyakorlóhely közötti együttműködési megállapodás sablonja magyar/angol nyelvű változat - 2021. 05. 01.
DOC
Hallgatói munkaszerződés minta szakmai gyakorlatra - 2021. 05. 01. DOC