A V4 mezőgazdasági termelők képzése a környezetvédelem és a talajvíz technikáiról

2018-ban az egyetemek egy csoportja sikeres kutatást végzett egy projekten a Visegrádi Alapon belül. A kimeneteket írásos formában, elektronikus úton biztosították a projekt weblapjain, szabadon elérhetően és letölthetően a széles nyilvánosság számara. A projekt célja, hogy a fent említett projekt eredményeivel kapcsolatos információkat a legszélesebb célcsoportra terjessze. A projekt elsősorban gyakorlati szemináriumok és előadások formájában valósul meg a V4 összes országában. A javasolt projektben korábban együttműködő partnerek rotációja zajlik, a projekt koordinátora a nyitrai Mezőgazdasági Egyetem lesz. A projekt partnerei a következők: Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, Szlovákia,  Köztársaság, Mendel Egyetem, Brno, Csehország, Mezőgazdasági Egyetem, Krakkó, Lengyelország, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézet, Magyarország.
 
A workshopokon a 21170049 (2018) számú projekt alapján létrehozott platform főleg az elméleti bázis létrehozására összpontosított egy célcsoport számára, beleértve az agrotechnikai, műszaki és szervezési intézkedések komplexumát, amely a hatékonyabb vízgazdálkodáshoz és vízforrásokhoz vezet, valamint biotechnikai és szervezési intézkedések csoportját, amelyek növelik a talajban lévő víz visszatartó képességét. A bemutatott projekt elsődleges célja az elméleti ismeretek gyakorlati kiterjesztése a kis és közepes méretű agronómusok, valamint a nagy mezőgazdasági komplexumok célcsoportjára. A mezőgazdaság szerkezete és helyzete azonban jelentősen eltér a V4 országaiban. Szlovákia óriási problémája a talajviszonyok széttagoltsága.
 

Módszertani útmutató a projekten belüli szakmai előadások előadóinak

Szakmai előadások terve

Prezentáció layout

Training of farmers V4 in techniques for environmental protection and soil water management