Sikerrel zárult a MATE és a Budapesti Fejlesztési Központ első közös projektje

Az együttműködés keretében a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) szakértő kollégái információkkal és konzultációkkal segítették a MATE településüzemeltető szakirányos és településmérnök hallgatóinak műhelymunkáját.

A támogatott projektek bemutatása:

1. BP RUST - A NYUGATI PÁLYAUDVAR ÉS A RÁKOSRENDEZŐ TÉRSÉGE

A tavaszi félév során a korábbiakban már átfogóan megismert és vizsgált területtel, a Nyugati pályaudvar és a Rákosrendező térségével foglalkoztak a hallgatók. Az alapvető cél az volt, hogy a felsőbb szintű fejlesztési elképzelésekhez is illeszkedő javaslat születhessen a terület egészére, valamint egyes részterületeire, kritikus, átalakulásra megérett fókuszpontjaira. A félév során a hatályos tervek (BP2030, TSZT stb.) megismerése, a tervezett fejlesztések (pl. a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 2040) alaposabb feltérképezése után a Nyugati pályaudvar és a Rákosrendező teljes hosszára vonatkozó átfogó fejlesztési koncepciót és célrendszert alkottak a hallgatók, majd ezután kerültek kijelölésre a fejlesztési területek, fókuszpontok. A hallgatók ezt követően kisebb csoportokban készítettek beépítési terveket a kijelölt fókuszterületekre.

 

2. POMÁZ DÉLI KAPUJA 2040

 

A Településtervezés 1. gyakorlat feladata Pomáz város déli „városkapujának”, a HÉV-állomás tágabban értelmezett környéke és a körülötte elterülő gazdasági terület újragondolása, strukturális és funkcionális megújítása volt, alkalmazkodva a település igényeihez, lehetőségeihez, egyes fejlesztési elképzeléseihez. A félév során a hallgatók

3-4 fős csoportokban alkották meg az egymástól jellegében akár teljesen eltérő jövőképet, fejlesztési koncepciót, majd ez alapján három mestertervet. A mestertervek továbbgondolásaként kisebb részterületekre beépítési tervet és egyszerűsített szabályozási tervet is készítettek.

 

A tervek megalkotásánál elsődleges cél volt, hogy a fejlesztési javaslat

 • mutasson rá Pomáz központi szerepkörű déli kaputérségének komplex megújulási lehetőségére,
 • a XXI. századi igényeknek, urbanisztikai elveknek megfelelő, előremutató, fenntartható szemléletet képviseljen,
 • funkcionálisan gazdagítsa a települést, annak érdekei mentén határozza meg a létesítendő funkciókat,
 • gazdálkodjon a kijelölt és kijelölhető fejlesztési területekkel, azok esetleges megváltoztatásával,
 • építsen a HÉV-állomás és az autóbusz pályaudvar központképző, infrastrukturális szerepére,
 • foglalja magába az állomás és környezetének komplex megújítását,
 • vegye figyelembe a HÉV megújítására vonatkozó tervezési paramétereket,
 • számoljon a Pomáz déli határában távlatban létesítendő elkerülő úttal,
 • integrálja az értéket képviselő funkcionális, építészeti, táji, természeti elemeket,
 • lehetőleg ütemezhető legyen,
 • hosszú távon reális elképzeléseket tartalmazzon.