Tanácskozás a kukorica és a napraforgó termesztéséről Szarvason

2021. szeptember 16-án volt az éves Kukorica és napraforgó tanácskozás és szántóföldi bemutató a MATE Környezettudományi Intézet, Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszékének szervezésében. A szakmai nap fő célkitűzése a térségben gazdálkodó termelők, szaktanácsadók és mezőgazdasági szakemberek részére a legújabb agrotechnikai ismeretek, fejlesztések átadása a kukorica és a napraforgó termesztéstechnológiájában. A rendezvény fő támogatói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei szervezete, illetve a bemutatón részt vevő cégek voltak.

 

A program első felében szakmai előadások történtek az egyes növények termesztéstechnológiai fejlesztésének témakörében, míg a rendezvény második fele gyakorlati szántóföldi bemutatóval folytatódott, ahol a szakemberek a kísérleti területen találkozhattak a különböző genetikai hátterű hibridekkel és szántóföldi agrotechnikai megoldásokkal. A rendezvényen közel 100 gazdálkodó regisztrált, mely jól mutatta a rendezvény sikerét.

A rendezvény házigazdájaként Dr. Futó Zoltán egyetemi docens a MATE KÖTI Öntözésfejlesztési és Meliorációs tanszék tanszékvezetője nyitotta meg a tanácskozást, majd a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem nevében Prof. Dr. Heltai Miklós Campus főigazgató-helyettes köszöntötte a megjelenteket. Dr. Kulcsár László a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei elnöke köszöntőjében kiemelte az öntözésfejlesztés jelentőségét, és mindenkinek felhívta a figyelmét az ilyen célú támogatások igénybevételére. Külön kiemelte az agrár-felsőoktatás megyében betöltött fontos szerepét.

 

Ezt követően Dr. Futó Zoltán tartott előadást „A korszerű kukoricatermesztés új lehetőségei címmel”. Prezentációját a kukorica nemzetközi és nemzetgazdasági jelentőségének folyamatos növekedésének bemutatásával kezdte. Bemutatta a kukorica hozamok alakulását eltérő ökológiai adottságok mellett, a klímaváltozás kézzelfogható hatásait, valamint az eltérő adottságú termőhelyekhez kialakított hibridek közötti különbségeket.

Külön fejezetet szentelt az aszály, azon belül is a sújtó aszály negatív következményeinek, illetve az eltérő öntözési módok és a különböző vízdózisok hozamra gyakorolt hatásainak szemléltetésére. Kiemelt jelentőséget szentelt a kukoricatermesztés tápanyagellátásának, a tudatos fajtaválasztásnak és az optimális tőszám kérdéseinek. A kukorica jelentős aszályérzékenysége miatt felhívta a jelenlévők figyelmét az öntözés gazdasági hatásaira, a beruházások várható megtérülésére, valamint az öntözőrendszerek víz- és energiatakarékos üzemeltetésére. Szemléletes volt a csepegtetőszalag alkalmazásának ráfordítás és hozam viszonyainak bemutatása. Előadását a helytelenül megválasztott öntözési mód a talajra, a növényre és a környezetre gyakorolt káros hatásainak bemutatásával zárta.

Prof. Dr. Pepó Péter a Debreceni Egyetem egyetemi tanára „A napraforgó termesztés kritikus agrotechnikai elemei” címmel tartott előadást. Az előadás az egyes agrotechnikai elemek (talajművelés, tápanyag gazdálkodás, növényvédelem, termelési intenzitás, stb.) egymásra épülő logikai sorrendjében mutatta be a napraforgó termesztésének azon pontjait, ahol a gazdálkodók döntéseiktől függően jelentősen befolyásolhatják a termelés eredményét. A klímaváltozás legfontosabb hatásaként a termelési zóna északabbra tolódását jelölte meg. Olyan országok is termelőként jelennek meg, akik eddig nem jelentettek konkurenciát a magyar termelőknek. Külön kiemelte Ukrajna és Oroszország termelését, ahol jelenleg az alacsony termelési intenzitással küzdenek, azonban ha növelni tudják a ráfordításaikat, akkor komoly európai piaci részesedést szerezhetnek. Idősorok segítségével szemléltette egyes kísérleti helyeken az évjárati hatásokat, illetve az eltérő intenzitású termelés átlaghozamokra gyakorolt hatását. A pótlólagos ráfordítások hatékonyságának megértését függvényelemzésekkel segítette.

Mindkét előadás és előadó nagy sikert aratott, az esetleg felmerült kérdéseket a rövid szünet, illetve a Tessedik Campus iskolaföldjén a szántóföldi bemutatón volt lehetőség feltenni.

A szántóföldi bemutató kísérleti parcelláit a nemesítő/forgalmazó cégek megjelent területi képviselői és fejlesztő mérnökei mutatták be. A termelők megismerkedhettek új, piacra kerülő kukorica, napraforgó és szemes cirok hibridekkel, fajtákkal. Az idei aszályos nyár után láthatták a várható hozamok alakulását, valamint az egyes növények habitusát eltérő technológia alkalmazása mellett. Mód volt rá, hogy a résztvevők a bemutató során felmerült kérdéseiket mind az egyetemi, mind a cégeket képviselő szakemberekkel megbeszéljék.

A bemutatón részt vevő cégek: Corteva Agriscience Kft., Lidea Seeds (Euralis Kft és a Caussade Semences Group Kft. egyesülésével), KWS Magyarország Kft., Szegedi Gabona Kutató Nonprofit Kft., Nitrogénművek Zrt., Terragro Kereskedelmi Kft.